/
Mary Duras


Mary Duras nepřechýlená

Mary Duras většinu svého života signovala svá díla md, M. D., M Duras, nebo Duras. Pouze v rozmezí let 1948–1963 se její příjmení na uměleckých dílech objevuje v podobě Durasová. Týká se to i některých signatur, ale většinou jde spíše o sekundární přípisy. Ačkoli byla bilingvní a hovořila německy i česky a později též anglicky, psala své příjmení v nepřechýlené podobě. Takto uvádí její příjmení rodný list a takto uváděla svoje příjmení v oficiálních úředních dokumentech. Názvy svých děl udávala sochařka primárně německy, v době britského exilu anglicky.

V letech 1927–1933 byla Mary Duras provdána za Maxima Kopfa. Některé výstavní katalogy z období 1930–1933 uvádějí její jméno v podobě Mary Duras-Kopf. Od roku 1938 byla Mary Duras provdána za Arnolda Schücka. Ve výstavních katalozích z doby po roce 1938 si však ponechala podobu jména Mary Duras. Jako Mary Duras-Schück, též Mary Schück-Duras nebo Marie Schück se uváděla pouze v oficiálních dokumentech.

Čeština je jazyk, který přechyluje. Nepatříme mezi militantní zastánce nepřechylování, ale snažíme se respektovat osobnost umělkyně, která se pod jménem Mary Duras prezentovala na Benátských bienále, výstavách Berliner Secession nebo pařížských salonech. Mary Durasová zní v kontextu jejího života v češtině stejně bizarně jako např. Marylin Monroeová nebo, zaměříme-li se na okruh dalších v Československu působícícíh sochařek, např. Gabriele Waldertová nebo Ilsa Pompeová. Uvědomujeme si, že nic nelze brát dogmaticky a chápeme některé námitky odpůrců nepřechýlené podoby příjmení. V případě německy hovořících umělkyň první republiky však považujeme násilné počešťování jejich příjmení za neopodstatněné.